img2

calendar Boka tid

phone 08-28 60 80

map Hitta hit

Våra tjänster

Ortopedisk medicin: Mekanisk Diagnostik och Terapi/ McKenzie

mckenzie2

mckenzie2

Ett specialistområde inom karaktärsämnet fysioterapi. Utgående från en helhetssyn på patienten en effektiv metod för diagnostik och behandling av smärta/ besvär i rygg, nacke och extremiteter. Unikt för metoden är att använda upprepade rörelser för att sortera in besvären i olika diagnosgrupper.

Metoden är särskilt känd för sin effektivitet vid ryggproblem och strävar efter långsiktig hjälp mot besvär. Som patient är du aktivt delaktig i en behandlingsplan med individuellt specificerade del- och slutmål.

Läs mer på McKenzie


Ortopedisk medicin: Ortopedisk Manuell Terapi

ifompt2

ifompt2

Ett specialistområde inom karaktärsämnet fysioterapi. Utgående från en helhetssyn analyseras patientens sjukhistoria och besvär vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter.

Metoden strävar efter långsiktig hjälp mot besvär där du som patient är aktivt delaktig i en behandlingsplan med individuellt specificerade del- och slutmål.

Läs mer på OMT Sweden


Idrottsmedicin

idrottare

idrottare

Ett specialistområde inom medicin och rehabilitering med fokus på de besvär som kan uppstå i samband med exempelvis motions- och friluftsaktiviteter.

Det idrottsmedicinska omhändertagandet innebär att behandla och rehabilitera såväl akuta olycksskador som långvariga besvär, exempelvis överbelastningsskador/ besvär. Den funktionella rehabiliteringen syftar till att du, så snabbt som det är möjligt, ska kunna återgå till till dina aktiviteter.

Läs mer på Svensk Idrottsmedicin


Ergonomi

progress

progress

Ergonomi är ett tvärvetenskpaligt arbetsområde som handlar om att anpassa arbetet och människan till varandra. Målet är att genom att ta hänsyn till den enskilda människans förutsättningar och begränsningar försöka utforma en så bra arbetsmiljö att risken för skador och besvär minimeras. De gäller både att anpassa arbetsplatsen men också att använda och utnyttja arbetsredskapen på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Om du misstänker att det finns en koppling mellan dina besvär och din arbetsplats är du välkommen att kontakta oss för en första konsultation meden ergonom/ fysioterapeut.

Läs mer på Arbetsmiljöverket


Akupunktur

akupunktur

akupunktur

Akupunkturbehandling förekommer vid behov inom olika tvärvetenskapliga behandlingsområden men också inom idrotts- och ortopedmedicinska behandlingsområdet.

Med rötter i Kina en välkänd behandlingsmetod mot olika former av smärt- och sjukdomstillstånd. Tunna, sterila engångsnålar sätts i särskilda akupunkturpunkter. En analys av patientens sjukdomshistoria ligger till grund för individuell nålplacering.

Modern västerländsk forskning har funnit bevis för flera av de effekter som den 4000 år gamla kinesiska filosofin beskrivit.

Läs mer på Akupunkturakademin