img0

calendar Boka tid

phone 08-28 60 80

map Hitta hit

Välkommen till Sundbyberg Rehab & Fysioterapi Center!

Har du problem med ryggen nu igen och hur mår nacken? Är det så att löpsteget känns stumt? Kanske fungerar inte axeln riktigt som den ska efter en tidigare skada?

Du har möjlighet att konsultera oss på Sundbyberg Rehab & Fysioterapi Center! Vi har en helhetssyn på dig som individ och patient och behandlar din smärta/ värk och fysiska besvär enligt evidens och beprövad erfarenhet. Tillsammans hjälps vi åt att uppnå dina rehabiliteringsmål.

På mottagningen arbetar vi i ett team bestående av legitimerade sjukgymnaster/ fysioterapeuter och en diplomerad medicinsk massageterapeut. Samtliga terapeuter har mångårig klinisk erfarenhet och bred kompetens gällande behandling och rehabilitering.

Fysioterapin är landstingsansluten och remissfri, du betalar därför en patientavgift på 275 kronor per besök och landstingets högkostnadsskydd gäller. Regionfullmäktige, region Stockholm har beslutat om en enhetlig avgift på 400 kronor för utan giltigt skäl uteblivna eller sent inställda besök, gällande från och med 1 september 2020. Avbokning senast 24 timmar innan besöket.

Behandling hos medicinsk massageterapeut är för närvarande ej subventionerad av landstinget.

Välkommen!

sll